Apartman "San", klima ureðaj, 35m2 + 7,5m2
Cijena za apartman po danu:
Osoba: 3
  • Uraèunato u cijenu: posteljina, turistièka taksa, èišæenje apartmana nakon odlaska

San
Rezerviraj