Apartman "Raj", klima ureðaj, 45m2 + 22m2
Cijena za apartman po danu:
Osoba: 4
  • Uraèunato u cijenu: posteljina, turistièka taksa, èišæenje apartmana nakon odlaska

Raj


Rezerviraj