Apartman "Val" klima ureðaj
Cijena za apartman po danu:
Osoba: 2+1
  • Uraèunato u cijenu: posteljina, turistièka taksa, èišæenje apartmana nakon odlaska
  • Apartman ima dvije terase

Val
Rezerviraj